Comisii de specialitate

Primăria Vulturesti

     1. Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, buget, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, gospodarire comunala, administrarea domeniului public si privat, avand urmatoarea componenta:

 • presedinte - Chirca Ion
 • secretar - Bica Ion
 • membru - Ilinca Constantin Cristian
 • membru - Lutu Marin       
 • membru - Tanase Ion Florin

 

     2. Comisia de specialitate pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, relatii cu alte comisii locale, avand urmatoarea componenta:

 • presedinte - Stoica Marin Emilian
 • secretar - Stanca Ilie
 • membru - Treanta Marin

 

     3. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala si protectia copilului, tineret si sport, avand urmatoarea componenta:

 • presedinte - Cirstea Dumitru
 • secretar - Dumitrana Ion
 • membru - Ivan Viorel

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri